Informacje Dokument 
Rozporządzenie MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego Dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej Dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum
Informacja o przedmiotach wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczanych na punkty Dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej Dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum
Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym Dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum