Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności
14 maja - 20 czerwca Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz dokumentami
22 czerwca - 26 czerwca Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego
do 9 lipca Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
do 10 lipca Podanie do publicznej wiadomości wstępnej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do 13 lipca Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do 18 lipca Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.