Terminy wspólne dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

i ośmioletniej szkoły podstawowej

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności
13 maja 2019 - 25 czerwca 2019 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz dokumentami
21 czerwca 2019 - 25 czerwca 2019 Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach z egzaminu zewnętrznego
do 28 czerwca 2019 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
do 16 lipca 2019 Podanie do publicznej wiadomości wstępnej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
16 lipca 2019 - 24 lipca 2019 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
25 lipca 2019 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.