Terminy dla absolwentów szkoły podstawowej

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności
15 czerwca  - 10 lipca   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
26 czerwca  - 10 lipca   Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 31 lipca - 4 sierpnia Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 12 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
 13 - 18 sierpnia Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
 19 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych