Informacje Dokument 
Rozporządzenie MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego  Zobacz
Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym Zobacz
Harmonogram rekrutacji - szkoła ponadgimnazjalna  Zobacz
Informacja o przedmiotach wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczanych na punkty  Zobacz
Harmonogram rekrutacji - szkoła policealna  Zobacz