Absolwentów, którzy uzyskali tytuł technika ekonomisty również zapraszamy do nas!

Proponujemy zdobycie dodatkowych kwalifikacji!

 

Wystarczy uczestniczyć w przygotowanym przez nas darmowym Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

A.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

W procesie kształcenia zawodowego słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu:
1. Rozliczania wynagrodzeń
2. Rozliczania podatków i innych danin publicznych
3. Sporządzania dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację oraz dyplom.

 

Egzamin potwierdzających kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:
1. Etap pisemny (test 40 pytań), aby zdać egzamin słuchacz musi uzyskać 20 punktów co stanowi 50%
2. Etap praktyczny (zadanie z wykonaniem), aby zdać egzamin słuchacz musi wykonać zadanie w 75%

 

klisza a65