Potrzebujesz uzyskać dyplom rolnika i uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego?

Zapraszamy do nas!

 

Wystarczy uczestniczyć w przygotowanym przez nas darmowym Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

R.03 - PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

 

W procesie kształcenia zawodowego słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu:
1. Prowadzenia produkcji roślinnej
2. Prowadzenia produkcji zwierzęcej
3. Obsługi środków technicznych stosowanych w rolnictwie

 

Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła będąca absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum (także zawodowego i profilowanego), technikum oraz szkół wyższych.

 

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację oraz dyplom.

 

Egzamin potwierdzających kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:
1. Etap pisemny (test 40 pytań), aby zdać egzamin słuchacz musi uzyskać 20 punktów co stanowi 50%
2. Etap praktyczny (zadanie z wykonaniem), aby zdać egzamin słuchacz musi wykonać zadanie w 75%

 

klisza r3