Nowoczesna baza dydaktyczna

 • Wszystkie pracownie szkolne wyposażone są w tablice interaktywne;
 • Każdy kierunek zawodowy dysponuje profesjonalnymi pracowniami i niezbędnym sprzętem;
 • Szkoła posiada 120 komputerów ósmej generacji;
 • Każdy uczeń ma możliwość korzystania z bezprzewodowej sieci szkolnej przyłączonej do internetu światłowodowego o prędkości 100 Mb/s;
 • Dysponujemy pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz nowoczesną siłownią ze sprzętem fitness;
 • Nowy 18-osobowy bus szkolny przeznaczony do wyjazdów edukacyjnych oraz organizacji wycieczek klasowych

 

Inwestycje

W 2013 roku, zainstalowano niskotemperaturowy system ogrzewania pompami ciepła, wykorzystujący wodę geotermalną z odwiertu do głębokości 750 metrów wspomagany ogniwami fotowoltaicznymi. Inwestycja ta, w szerszym zakresie, stwarza nowe możliwości dla regionu kazimierskiego w obszarze planowanej strefy uzdrowiskowej.

 

Działalność pozalekcyjna

 Dodatkowym atutem naszej szkoły są kluby i koła zainteresowań działające na terenie placówki. Należy wymienić tu:

 • Szkolny Klub Filmowy,
 • Szkolny Klub Wolontariatu "Pomocna Dłoń",
 • Szkolny Klub Europejski,
 • Koło Młodych Ekonomistów,
 • Klub Sportowy „Tempo”,
 • Szkolny Klub Planowania Kariery Zawodowej,
 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości.

Ponadto na terenie zespołu prężnie działa Samorząd Szkolny. Uczniowie realizują u nas swoje zainteresowania i pasje poprzez działalność społeczną, kulturalno-rozrywkową, sportową, naukową.

 

onas