Technik bezpieczeństwa i higieny pracy to kierunek , jaki oferujemy w szkole policealnej. Tu będziesz miał możliwość zdobyć wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umiejętności współpracy zespołowej.

Na zajęciach nauczysz się:

 • oceniać stopień zagrożeń i ryzyko zawodowe powodowane przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestniczyć w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizować i prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sporządzać dokumentację powypadkową (Protokół powypadkowy, Statystyczne karty wypadku),
 • podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy,
 • sporządzać kartę oceny ryzyka zawodowego.

100% zdawalność egzaminu zawodowego na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest potwierdzeniem, że zajęcia, które proponujemy we właściwy sposób przygotują Cię do zawodu.

 

plan nauczania

 

Szkoła policealna: Technik BHP - 314202
Przedmioty kształcenia zawodowego
teoretyczne  praktyczne
 Podstawy prawa pracy  Ocena ryzyka zawodowego
 Techniczne bezpieczeństwo pracy  Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 Ergonomia w procesie pracy  Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 Zagrożenia w środowisku pracy  
 Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy  

 

Kwalifikacje

 

Ucząc się w zawodzie Technik BHP masz możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

w ramach której uczeń będzie:

 • monitorował przestrzeganie przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doskonalił ergonomiczne warunki pracy,
 • oceniał ryzyko zawodowe,
 • ustalał okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • organizował i prowadził szkolenia oraz świadczył usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Możliwości zatrudnienia

 

W każdej firmie powyżej 100 pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo – inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Możesz pracować w:

 • w przedsiębiorstwach,
 • instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
klisza bhp