Zarządzanie pieniędzmi i biegłe poruszanie się w prawie podatkowym to umiejętności, które zdobędziesz na kierunku policealnym - Rachunkowość.

Na zajęciach nauczysz się:

 • prowadzić rachunkowość w jednostce organizacyjnej,
 • stosować narzędzia rachunkowości finansowej,
 • kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania,
 • stosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego,
 • przeprowadzać analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej,
 • sporządzać dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

 

plan nauczania

 

Szkoła policealna: Technik rachunkowości - 431103
Przedmioty kształcenia zawodowego
teoretyczne  praktyczne
 Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej  Biuro rachunkowe
 Język obcy w rachunkowości  Dokumentacja biurowa
 Rachunkowość finansowa  Biuro wynagrodzeń i podatków
 Wynagrodzenia i podatki  

 

Kwalifikacje

 

Ucząc się w zawodzie Technik rachunkowości masz możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

A.36 Prowadzenie rachunkowości

w ramach której uczeń będzie:

 • dokumentował i ewidencjonował operacje gospodarcze,
 • prowadził i rozliczał inwentaryzację,
 • sporządzał sprawozdania finansowe i przeprowadzał analizy finansowe.

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

w ramach której uczeń będzie:

 • rozliczał wynagrodzenia,
 • rozliczał podatki i inne daniny publiczne,
 • sporządzał dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwent Technikum Rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości i kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (nie wymagana przy techniku ekonomiście) oraz dodatkowo A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Technik rachunkowości to zawód, który stwarza różnorodne możliwości zatrudnienia, ponieważ rozwój sektora finansowego powoduje, że stale rośnie zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie.

Możesz pracować w:

 • bankach,
 • biurach rachunkowych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • urzędach skarbowych,
 • organizacjach gospodarczych,
 • kancelariach doradczych i innych firmach, m.in. na stanowisku księgowego, specjalisty ds. finansów lub specjalisty ds. kadr i płac.
klisza a65