Technik budownictwa to kierunek dla tych, którzy chcą tworzyć nowe budynki, mosty i drogi, a tym samym przyczyniać się do rozwoju gospodarki krajowej.

Na zajęciach nauczysz się:

  • wykonywać określone roboty budowle,
  • organizować i kontrolować roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy,
  • organizować i kontrolować roboty budowlane stanu surowego i roboty wykończeniowe,
  • organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
  • sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację przetargową.

 

Możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu Technikum Budowlanego będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu materiałów i wyrobów budowlanych, a także technologii realizacji budynków i obiektów budowlanych na studiach wyższych na kierunkach, m.in.: architektura, urbanistyka, budownictwo.

Technik budownictwa to atrakcyjny zawód, który pozwoli Ci rozwijać swoje zainteresowania i wykonywać fachowe projekty. Dzięki umiejętnościom współpracy i poszukiwania nowych rozwiązań z powodzeniem znajdziesz dla siebie atrakcyjną ofertę pracy.

Możesz pracować w: wytwórniach materiałów budowlanych i wytwórniach prefabrykatów, przedsiębiorstwach budowlanych, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, pracowniach projektowych, organach administracji państwowej i samorządowej, a także prowadzić własną działalność lub pracować jako doradca techniczny, kierownik budowy bądź przedstawiciel handlowy firmy budowlanej.

W naszej szkole

Do nauki zapewniamy pracownię multimedialną do projektowania i kosztorysowania, praktyki w firmach remontowo-budowlanych, a także ciekawe wycieczki przedmiotowe.

tb