Technik budownictwa to kierunek dla tych, którzy chcą tworzyć nowe budynki, mosty i drogi, a tym samym przyczyniać się do rozwoju gospodarki krajowej.

Na zajęciach nauczysz się:

 • wykonywać określone roboty budowle,
 • organizować i kontrolować roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizować i kontrolować roboty budowlane stanu surowego i roboty wykończeniowe,
 • organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację przetargową.

 

plan nauczania

 

Technik 
Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie podstawowym
język polski, wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia
Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym
matematyka i geografia, biologia, chemia, fizyka, język angielski (do wyboru)
Języki obce nowożytne
język angielski, język niemiecki, język rosyjski
Przedmioty kształcenia zawodowego
teoretyczne  praktyczne
Rysunek techniczny Dokumentacja techniczna
Technologia robót murarskich i tynkarskich Roboty murarskie i tynkarskie
Organizacja robót budowlanych Nadzór robót budowlanych
Kosztorysowanie w budownictwie Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie
Język obcy zawodowy w budownictwie  
Działalność gospodarcza w budownictwie  

 

Kwalifikacje

 

Ucząc się w zawodzie Technik budownictwa masz możliwość zdobycia trzech kwalifikacji:

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

w ramach której uczeń będzie:

 • wykonywał zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszanki betonowe,
 • wykonywał murowane konstrukcje budowlane,
 • wykonywał tynki,
 • wykonywał remonty oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

w ramach której uczeń będzie:

 • organizował i kontrolował roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych,
 • organizował i kontrolował roboty budowlane stanu surowego,
 • organizował i kontrolował budowlane roboty wykończeniowe,
 • organizował i kontrolował roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • organizował i kontrolował roboty związane z rozbiórką obiektów budowlanych.

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

w ramach której uczeń będzie:

 • sporządzał kosztorysy,
 • przygotowywał dokumentację przetargową.

  

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. oraz B.33. i B.30. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.2. Wykonywanie robót drogowych i B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.

Po ukończeniu Technikum Budowlanego będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu materiałów i wyrobów budowlanych, a także technologii realizacji budynków i obiektów budowlanych na studiach wyższych na kierunkach, m.in.:

 • architektura,
 • urbanistyka,
 • budownictwo.

Technik budownictwa to atrakcyjny zawód, który pozwoli Ci rozwijać swoje zainteresowania i wykonywać fachowe projekty. Dzięki umiejętnościom współpracy i poszukiwania nowych rozwiązań z powodzeniem znajdziesz dla siebie atrakcyjną ofertę pracy.

Możesz pracować w:

 • wytwórniach materiałów budowlanych i wytwórniach prefabrykatów, przedsiębiorstwach budowlanych,
 • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, pracowniach projektowych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej, a także prowadzić własną działalność lub pracować jako doradca techniczny, kierownik budowy bądź przedstawiciel handlowy firmy budowlanej.
klisza tb