Kształcąc się w zawodzie technik ekonomista przygotujesz się do sprawnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Tu zdobędziesz umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia rachunkowości, poznasz tajniki nauk ekonomicznych.

Na zajęciach nauczysz się:

 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi;
 • obliczać i interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać dane;
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • posługiwać się technicznymi urządzeniami biurowymi;
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze;
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi;
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych;
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej;
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej;
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej;
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

 

Możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego będziesz miał solidne podstawy do dalszego kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich na kierunkach: ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie marketingowe, prawo, stosunki międzynarodowe, doradztwo podatkowe, business management.

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy, który stwarza różnorodne szanse zatrudnienia. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwią Ci założenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Możesz pracować w: urzędach administracji państwowej i samorządowej, bankach; urzędach skarbowych; instytucjach ubezpieczeniowych; biurach rachunkowych; jednostkach samorządu terytorialnego; agencjach celnych; przedsiębiorstwach produkcyjnych; firmach usługowych i handlowych.

 

W naszej szkole 

Dla uczniów Technikum Ekonomicznego organizujemy ciekawe wycieczki przedmiotowe (Narodowy Bank Polski Warszawa) oraz wyjazdy na szkolenia i wykłady edukacyjne z zakresu ekonomii (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach).

Każdego roku uczniowie Technikum Ekonomicznego otrzymują za wysokie wyniki w nauce stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz uzyskują tytuły laureatów i finalistów olimpiad:

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 • Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

 

te