Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia, od nauki począwszy, poprzez przemysł, a skończywszy na rozrywce.

Na zajęciach nauczysz się:

 • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje,
 • montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste,
 • wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
 • odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
 • wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej,
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
 • montować okablowanie sieciowe,
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
 • lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
 • projektować strukturę witryny internetowej,
 • tworzyć strony internetowe,
 • wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
 • tworzyć, administrować i zarządzać bezpieczeństwem baz danych,
 • wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

Aby zapewnić uczniom najwyższą jakość nauczania w naszej szkole w zawodzie technik informatyk oferujemy: nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do internetu na terenie całej szkoły i wokół niej (WLAN), profesjonalne oprogramowane i osprzęt sieciowy, dodatkowe szkolenia przygotowujące do zdobycia certyfikatów CISCO, MICROSOFT, ECDL, E-OBYWATEL a także praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego (stanowiska administratora, projektanta, programisty.

 

Plan nauczania

 

Technik informatyk - 351203
Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie podstawowym
język polski, wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia
Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym
 informatyka i matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, język angielski (do wyboru)
Języki obce nowożytne
język angielski, język niemiecki, język rosyjski,
Przedmioty kształcenia zawodowego
teoretyczne  praktyczne
 Systemy operacyjne  Pracownia urządzeń techniki komputerowej
 Urządzenia techniki komputerowej  Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 Sieci komputerowe  Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 Witryny i aplikacje internetowe  Pracownia Baz Danych
 Systemy baz danych  Pracownia Aplikacji Internetowych
 Działalność gospodarcza w branży informatycznej  
Język angielski zawodowy w branży informatycznej  

 

Kwalifikacje

 

Ucząc się w zawodzie Technik informatyk masz możliwość zdobycia trzech kwalifikacji:

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

w ramach której uczeń będzie:

 • przygotowywał stanowiska komputerowe do pracy,
 • użytkował urządzenia peryferyjne komputera,
 • naprawiał komputery osobiste.

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

w ramach której uczeń będzie:

 • projektował i wykonywał lokalne sieci komputerowe,
 • konfigurował urządzenia sieciowe,
 • administrował sieciowymi systemami operacyjnymi.

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

w ramach której uczeń będzie:

 • tworzył strony internetowe,
 • tworzył bazy danych i administrował bazami danych,
 • tworzył aplikacje internetowe.

 

Osiągnięcia

 

Każdego roku uczniowie Technikum Informatycznego uzyskują wysokie wyniki podczas części praktycznej i teoretycznej egzaminu zawodowego, potwierdzając w ten sposób swoje fachowe przygotowanie z przedmiotu. Ponadto młodzież bierze udział w konkursie „Zobaczyć matematykę” organizowanym przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie. Nasi uczniowie projektując i tworząc własne strony internetowe zajmują czołowe miejsca w tym konkursie.

Od wielu lat technicy informatycy angażują się także w konkursy filmowe, nagrywając spoty reklamowe, informacyjne i filmy krótkometrażowe:

 • Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze,
 • Nakręć się na zdrowie,
 • Wirtualny Festiwal Filmoteki Szkolnej.

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwent Technikum Informatycznego po potwierdzeniu kwalifikacji E.12., E.13. i E.14. oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich oraz E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk.

Po ukończeniu Technikum Informatycznego będziesz doskonale przygotowany, aby dalej poszerzać swoją wiedzę na studiach licencjackich i magisterskich na kierunkach:

 • informatyka stosowana,
 • technika z informatyką,
 • bionika,
 • automatyka i robotyka,
 • teleinformatyka.

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie właściwie we wszystkich instytucjach, w których pracuje się przy komputerze oraz wykorzystuje lokalne sieci informatyczne lub bazy danych.

Możesz pracować w:

 • administrator sieci,
 • grafik komputerowy,
 • informatyk wsparcia użytkowników,
 • konsultant help desk,
 • konsultant/wdrożeniowiec IT,
 • pozycjoner stron internetowych,
 • programista,
 • robotyk,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • tester oprogramowania komputerowego,
 • Webmaster,
 • montażysta materiałów filmowych i muzycznych,
 • projektant w biurze poligraficznym.
klisza ti