Technik obsługi turystycznej to kierunek dla ludzi kochających piękno świata i natury, którzy pragną spełnić marzenia swoje i innych o podróżach. Ucząc się u nas, poznasz walory i atrakcje turystyczne Polski oraz poszczególnych krajów, zdobędziesz wiedzę z branży turystycznej.

Na zajęciach nauczysz się:

 • organizować działalność turystyczną,
 • organizować imprezy i usługi turystyczne (planowanie, budowanie programów imprez turystycznych),
 • obsługiwać klientów korzystających z usług turystycznych,
 • rozliczać imprezy i usługi turystyczne,
 • obsługiwać konferencje i kongresy,
 • prowadzić dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów,
 • prowadzić działania marketingowe na rzecz turystyki.

Aby zapewnić właściwe przygotowanie do tego zawodu, oferujemy Ci atrakcyjne wyjazdy edukacyjne, spotkania szkoleniowe oraz praktyki.

 

plan nauczania

 

Technik obsługi turystycznej - 422103
Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie podstawowym
język polski, wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia
Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym
 geografia i język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka (do wyboru)
Języki obce nowożytne
język angielski, język niemiecki, język rosyjski
Przedmioty kształcenia zawodowego
teoretyczne  praktyczne
 Podstawy turystyki  Obsługa turystyczna
 Podstawy działalności gospodarczej w turystyce  Informacja turystyczna
 Marketing usług turystycznych  Obsługa informatyczna w turystyce
 Geografia turystyczna  
 Organizacja imprez i usług turystycznych  
 Język angielski w turystyce  

 

Kwalifikacje

 

Ucząc się w zawodzie Technik obsługi turystycznej masz możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

w ramach której uczeń będzie:

 • planował i kalkulował koszty imprez turystycznych,
 • rezerwował imprezy i usługi turystyczne,
 • realizował imprezy i usługi turystyczne.

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

w ramach której uczeń będzie:

 • prowadził informację turystyczną,
 • prowadził sprzedaż usług i imprez urystycznych,
 • rozliczał imprezy i usługi turystyczne.

 

Możliwości zatrudnienia

 

Po ukończeniu Technikum Obsługi Turystycznej będziesz mógł dalej rozwijać swoje zainteresowania na studiach wyższych na kierunkach, m.in.:

 • turystyka i rekreacja,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • organizacja i obsługa turystyki historycznej i biznesowej,
 • międzynarodowy ruch turystyczny,
 • turystyka uzdrowiskowa, spa & wellness
 • e – biznes w turystyce.

Rosnące zainteresowanie turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym i różnorodnym kulturowo, a także dogodna lokalizacja Powiatu kazimierskiego w pobliżu Krakowa i Buska Zdroju, wpływają na coraz większe zapotrzebowanie na fachowców w dziedzinie turystki. Technik obsługi turystycznej będzie potrafił profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek dla każdego - nawet najbardziej wymagającego – turysty.

Możesz pracować w:

 • w biurach podróży,
 • agencjach turystycznych,
 • ośrodkach informacji turystycznej,
 • organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki,
 • fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną,
 • biurach organizacji kongresów i konferencji,
 • branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych),

a także prowadzić własną działalność gospodarczą jako agent turystyczny.

klisza tob