Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to nasz nowy kierunek, który został utworzony w 2010 r., spełniając tym samym oczekiwania rynku pracy. Podczas nauki będziesz miał możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej i zdolności manualnych przy wykonywaniu konkretnych zadań z użyciem najbardziej nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań.

Na zajęciach nauczysz się:

 • określać źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej,
 • charakteryzować zasoby energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania,
 • charakteryzować procesy wytwarzania energii: elektrycznej, mechanicznej i cieplnej,
 • wykonywać rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych,
 • posługiwać dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki,
 • dobierania materiałów do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywać rysunki i schematy, a także montażu urządzeń i systemów energetycznych,
 • sporządzać harmonogramy robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • posługiwać dokumentacją do sporządzania kosztorysów oraz przygotowania ofert dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wyznaczać miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną,
 • określać parametry pracy urządzeń energetyki odnawialnej,
 • uruchamiać urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,
 • wykonywać czynności związane z konserwacją, serwisowaniem i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W celu poznania najnowszych rozwiązań z branży energetyki odnawialnej, zwiedzamy zakłady wytwarzające energię zarówno z konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii - np. kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie.

 

Możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będziesz posiadał wiedzę i umiejętności, które pogłębisz na studiach licencjackich lub magisterskich na kierunkach, m.in.: ochrony środowiska, elektronicznych, elektrycznych, mechanicznych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód XXI wieku - nowoczesny i dynamicznie rozwijający się, który zapewni Ci różnorodne możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe pozwolą Ci na założenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie w firmach sektora budowlanego i instalacyjnego.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł: prowadzić samodzielną działalność w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, zajmować się montażem i serwisem instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła; pracować w firmach zajmujących się konserwacją i naprawą tych urządzeń, a także obsługą systemów grzewczych.

W naszej szkole

Inwestycja termomodernizacji wykonana w naszej szkole pozwala na przeprowadzanie rzeczywistych badań i pomiarów z zakresu pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych. Dzięki temu uczniowie Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą korzystać z nowoczesnej kotłowni, która stanowi praktyczne laboratorium. Do nauki zapewniamy również nowoczesną pracownię wyposażoną w profesjonalny sprzęt montażowy i diagnostyczny.

 

tuiseo